HTML Full Course

HTML Full Course

උසස් පෙළ  ICT විෂය නිර්දේශයට අයත් HTML විෂය කරුණු ඉතා සරලව මුල සිට ඉගැන්වීම් සිදු කෙරෙන  HTML Full Course තුල වෙබ් අඩවි සංවර්ධනය කිරීමට අදාළ මුලික සංකල්පයන් හැදෑරීමට අවස්ථාව හිමි වේ.